Home Chính sách hủy – hoàn tiền

Chính sách hủy – hoàn tiền

HỦY BỎ VÀ PHÍ HỦY BỎ
Trường hợp chuyến đi bị hủy bỏ do Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế & Sự kiện Quảng Bình (phongnhatravel.com.vn):
1. Nếu Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế & Sự kiện Quảng Bình (phongnhatravel.com.vn) không thực hiện được chuyến đi, Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế & Sự kiện Quảng Bình (phongnhatravel.com.vn) báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng đã đóng tiền trong vòng bảy ngày kể từ lúc thông báo việc hủy bỏ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
2. Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế & Sự kiện Quảng Bình (phongnhatravel.com.vn) chịu mọi chi phí về dịch vụ mà công ty đã đặt trước cho đoàn như: đặc cọc dịch vụ khách sạn,nhà hàng xe cộ, tàu thuyền…
Trường hợp chuyến đi bị hủy do khách hàng :
1. Trước ngày khởi hành, nếu có thành viên trong đoàn của khách hàng vì bất cứ lý do gì không thể tham dự được chuyến đi, khách hàng phải báo ngay cho Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế & Sự kiện Quảng Bình (phongnhatravel.com.vn) và chịu chi phí hủy bỏ như sau:

-Hủy trước 7 ngày: 30% tổng giá trị của chương trình du lịch

-Hủy từ 2 đến 6 ngày: 50% tổng giá trị của chương trình du lịch.

-Hủy trong vòng 48 giờ: 100% tổng giá trị của chương trình du lịch.

2. Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế & Sự kiện Quảng Bình (phongnhatravel.com.vn) bằng văn bản e- mail hoặc fax và phải được Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế & Sự kiện Quảng Bình (phongnhatravel.com.vn) xác nhận. Trường hợp hủy bỏ bằng điện thoại sẽ không được chấp nhận.
3. Không hoàn lại tiền đối với những khách hàng bỏ dở chương trình du lịch giữa chừng.

0776274999