• Thông tin đặt tour Ngày khởi hành và số lượng
  • Tóm tắt giỏ hàng Các tour đã chọn và giá
  • Thông tin khách hàng Chi tiết liên lạc của bạn
  • Xác nhận chi tiết Cách thanh toán và hoàn tất
Thông tin đặt tour
Bước 1 - 4
Ngày khởi hành *
Số người lớn *
Giá tour:1,050,000 VND
Trẻ em (Từ 1,1m-1,3m)
Giá tour:525,000 VND
Mỗi người lớn chỉ được kèm tối đa 1 trẻ em.
Em bé (Dưới 1,1m)
Miễn phí
Mỗi người lớn chỉ được kèm tối đa 1 trẻ em.
Tổng thanh toán
1,050,000 VND
0776274999